REFERENCER

 

Sagt om Bibos

Bibos-systemet er leveret til alle daginstitutioner og folkeskoler i Lemvig Kommune i foråret 2020. Finansieringen er bevilget af Social- og Sundhedsudvalget og taget af puljen til sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser på tværs af Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune

Sundhedschefen i Lemvig Kommune, Pernille Kloster Ålund har været en sundhedsfaglig samarbejds- og sparringspartner i udrulningen af systemet og udtaler:

 ”I Lemvig Kommune har vi fokus på forebyggelse og sundhedsfremme for alle. Børn og unges trivsel, læring og udvikling er strategiske indsatsområder. Her jeg ser jeg, at BIBOS som en metode, bevægelse i kombination med leg og undervisning, kan være med til at understøtte børns generelle sundhed, både kognitivt og fysisk.

Bevægelse, leg og læring der går hånd i hånd – og ikke mindst skaber bevægelse i fællesskaber”