INTRO TIL BIBOS

 

Godt i gang med Bibos

Vi er interesseret i, at I som skole og/eller børnehave kommer godt i gang med Bibos, og vi vil derfor gerne anbefale følgende i forhold til den kommende implementering af Bibos.

  • Udpeg en til to ansatte, som bliver bevægelses-ansvarlige – gerne personale, som i forvejen er glade for bevægelse i hverdagen.
  • Den eller de bevægelses-ansvarlige skal læse og forstå beskrivelsen af BIBOS-kortene.
  • Såfremt der er ting som skal afklares eller uddybes skriver de til bibos.dk@gmail.com og der aftales tidspunkt for telefon-support, skype-support eller det afklares via mail. 
  • De bevægelses-ansvarlige kan evt. også gøres ansvarlige for, at opdatere materialesamlingen løbende. 
  • Herefter arrangeres en workshop/møde/introduktion med personalet, hvor de bevægelses-ansvarlige følger programmet vi har kaldt Intro til Bibos. Ledelsen bør naturligvis deltage i den planlagte introduktion. 

Efterfølgende bør Bibos-reolen placeres et centralt sted i netop jeres institution – det kunne være Personalestuen, et centralt fællesrum eller pædagogisk læringscenter. Det er særdeles vigtigt, at personalet dagligt ”møder” Bibos-reolen, og ikke skal bevæge sig langt for at få fat i materialerne. Såfremt I er en større skole med flere afdelinger, OG I har en oplevelse af, at Bibos bliver brugt og er medvirkende til mere bevægelse og variation, så bør det overvejes at tilkøbe en yderligere reol. 

Vi vil gerne anbefale, at I supplerer jeres møder med en Bibos-aktivitet. Et personale-møde, som varer 1-2 timer, kan med fordel indeholde en Bibos-aktivitet. Uddeleger det evt. til jeres afdelinger at planlægge og gennemføre aktiviteterne, og gør det til et fast indslag på længerevarende møder. Ud over en god stemning skaber det også et legitimt rum for at alle medarbejdere bliver involveret i bevægelse og introduceret til Bibos.  

En central del af Bibos er de forskellige kort i A7-størrelse. Vi har oplevet, at de ansatte bruger forholdsvis meget tid på at printe, klippe og laminere forskellige materialer, og at disse materialer sjældent bliver delt. Derfor indgår de forskellige kort i Bibos. Såfremt I har gode forslag til fremtidige kort, så hører vi meget gerne fra jer. Såfremt vi vælger at producere netop jeres kort, så kan I gratis vælge 5 sæt Bibos-kort fra hjemmesiden, og I får naturligvis tilsendt et sæt af netop jeres kort, når de er produceret.  

Vi tror på, at bevægelse er godt for børnene/eleverne, og vi håber meget, at Bibos kan være en lille hjælp til mere bevægelse og variation i hverdagen.