OM BIBOS

Bevægelse I Børnehave Og Skole

Om Bibos

Bevægelse I Børnehave Og Skole

Bibos står for bevægelse i børnehave og skole og er opstået på Harboøre Skole og Børnecenter, der tilbage i 2016 blev en landsbyordning. I processen ønskede vi at samle institutionen med et projekt, der skulle være meningsgivende for alle institutionens brugere og vi blev en DGI Børnehave og DGI Profilskole. Projektet skulle være med til at styrke personalets tilgang til bevægelse i dagligdagen, samt give eleverne og børnene en mere varieret hverdag, hvor bevægelse blev en naturlig del af fagligheden. 

Igennem arbejdet med at implementere kvalificeret bevægelse, har vi erfaret, at der er en efterspørgsel på velfungerende og kvalificerede bevægelsesaktiviteter i almindelighed i såvel børnehavedelen som skoledelen og i særdeleshed i faglige undervisningssammenhænge i skoledelen. 

Derud over har vi også erfaret, at fysisk tilgængeligt materiale er en vigtig faktor for at lykkes med kvalificeret bevægelse, da tiden er sparsom. Vi manglede så at sige et analogt, konkret og lettilgængeligt materiale med et fagligt indhold og påbegyndte udviklingen af Bibos med udgangspunkt i følgende fire betragtninger: 

  • Børn og unge er motiveret for at lære og udforske verdenen gennem bevægelse.
  • Det er generelt en udfordring at udøve fagligt kvalificeret bevægelse i undervisningen og i institutionernes dagligdag. 
  • Vidensdeling af velfungerende bevægelsesaktiviteter højner kvaliteten af en varieret hverdag.
  • Fysisk tilgængelige materialer i system, understøtter i høj grad faglig kvalificeret bevægelse.

I udviklingen af Bibos, har målet været at integrere bevægelse i læringsaktiviteter og endvidere tilpasse aktiviteterne til bestemte aldersgrupper samt have en målsætning for bevægelsesaktiviteterne.

Vi har som ledelse, prioriteret implementeringen af bevægelse og været optaget af, at skabe en mere varieret hverdag for eleverne i skolen og børnene i børnehaven, og vi håber at Bibos kan være med til at vække jeres nysgerrighed for at skabe mere bevægelse i hverdagen.

Med venlig hilsen 

Christina Thusgaard

Viceskoleleder, Harboøre Skole og Børnecenter
Læreruddannet 2005
Leder i folkeskolen siden 2016
Linjefag; dansk, idræt, kristendomskundskab, musik

Boris Loftager

Skoleleder, Harboøre Skole og Børnecenter
Læreruddannet 1999
Leder i folkeskolen siden 2004
Linjefag; dansk, matematik