BIBOS-KORT TIL BØRNEHAVEN

Lærings- og bevægelsesmaterialer til børnehaver

Bibos-kort til børnehaven

Legen skal være et grundlæggende element i et børnehaveliv, og den skal skabe grobund for læring i et børneperspektiv. Den styrkede pædagogiske læreplan lægger blandt andet op til at styrke krop, sanser og bevægelse. Denne indsats ønsker Bibos-systemet at understøtte med blandt andet Bibos-kortene.

Bibos-kortene er en samling af specialfremstillede kort, der kan bidrage til at skabe varierede bevægelses- og lege-aktiviteter, der netop styrker krop, sanser og bevægelse. Samtlige kort indgår i flere af de beskrevne bevægelsesaktiviteter i Bibos-viften til børnehaver.

I et børnehavesæt finder man 311 Bibos-kort, der tilsigter leg og læring. Kortene ligger i små brugervenlige æsker og er lette at håndtere, da der på alle kortene er påtrykt, hvilket sæt de tilhører. Bibos-systemet består af kort inden for 7 emner, der spænder fra talkort til dyrebilleder til bevægelsesaktiviteter.

Bibos-kortene giver forhåbentlig inspiration til endnu mere bevægelse og endnu mere variation i børnenes hverdag. 

INDHOLD I ÆSKERNE ER FØLGENDE:

A3 Bevægelsesaktiviteter

A4 Bogstaver A-Å – store og små 

A18 Røde og blå kort

A20 Tal 0-10

A21 Tal 0-100

A25 Tælletrold

A28 Dyrebilleder

Bibos-vifter

Køb Bibos-vifter til børnehaven

Materialer

Køb materialer til børnehaven

Bibos-reol

Køb Bibos-reol til børnehaven

Bibos-kort

Køb bibos-kort til børnehaven