GODT I GANG MED BIBOS

 

Intro til Bibos

Vi er interesseret i, at I som institution kommer godt fra land med jeres nye bevægelsespakke og vi vil derfor gerne, at nedenstående program følges til en workshop/introduktion for personalet: 

 1. Gruppen af ansatte skal deles i tilfældige hold på 2-3 deltagere. Hertil bruges A20 Tallene 0-10. Der er 4 sæt af tallene 0-10, hvor der i hvert sæt er 2 5’ere. Såfremt der er 24 deltagere blandes 3 kort af tallene 1-8 og uddeles tilfældigt. Alle 1’ere er et hold, alle 2’ere et hold osv. 
 2. Herefter skal holdene have nogle af materialerne i hænderne, og være fantasifulde ift hvordan deres materialer kan bidrage til bevægelse i hverdagen. De enkelte hold skal nu skiftevis gå op og tage en kasse, box eller materiale. De skal minimum tage 2 materialer og max 4.
 3. Herefter gives ca 10 min til at udtænke en bevægelsesaktivitet.
 4. Opsamling – Alle grupper fortæller om deres materiale, og hvilken aktivitet de har udtænkt. 
 5. Såfremt en af grupperne har lyst til at gennemføre aktiviteten med personalegruppen, så skal der gives mulighed for dette. 
 6. Herefter samles alle materialer igen. 
 7. Alle hold trækker nu et af kortene fra A3 Bevægelsesaktiviteter, og på et signal gennemfører alle hold nu på samme tid det der står på deres kort. 
 8. Herefter samles personalet ift hvilken afdeling de primært arbejder i; BH – Børnehave, IS – Indskoling, MT – Mellemtrin og US – Udskoling. 
 9. Alle får nu udleveret deres personlige vifte, og skal bruge ca. 5 minutter på at sætte sig ind i beskrivelsen og materialelisten. 
 10. Hver afdeling skal nu finde mindst en aktivitet, som de sammen skal udføre. 
  Grupperne skal derefter variere deres bevægelsesaktivitet ved at ændre på et af de fem metre i bunden.
 11. Fælles opsamling; Vil BIBOS skabe mere bevægelse? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
  Uddel evt. grønne, gule og røde kort, så personalet med kortene kan markere deres holdning: Grøn = ja, gul = måske, rød = nej.  
 12. Som afslutning skal hver enkelt medarbejder beslutte, hvilken aktivitet de ønsker at gennemføre indenfor den næste uge. 

Som afslutning på mødet kan man evt. orientere om Bibos-aktiviteter på fremtidige møder.